Законадавство України

Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР Конституція України
Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV Цивільний кодекс України
Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV Господарський кодекс України
Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI Податковий кодекс України
Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI Митний кодекс України
Кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII Лісовий кодекс України
Кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР Водний кодекс України
Кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III Сімейний кодекс України
Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III Кримінальний кодекс України
Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV Про виконавче провадження
Закон України від 07.12.2000 № 2121-III Про банки і банківську діяльність
Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII Про нотаріат
Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI Про судовий збір
Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII Про судову експертизу
Закон України від 10.12.1991 № 1956-XII Про товарну біржу
Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
Закон України від 18.11.2003 № 1255-IV Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень
Закон України від 02.10.1992 № 2654-XII Про заставу
Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР Про залізничний транспорт
Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР Про транспорт
Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР Про страхування
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
Закон України від 09.12.2011 № 4107-VI Про Фонд державного майна України
Закон України від 05.05.1999 № 619-XIV Про металобрухт
Закон України від 18.11.1997 № 637/97-ВР Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними
Закон України від 01.06.2000 № 1775-III Про ліцензування певних видів господарської діяльності
Закон України від 05.04.2001 № 2371-III Про громадські об’єднання від 22.03.2012 № 4572-VI
Закон України від 05.04.2001 № 2371-III Про Митний тариф України
Закон України від 01.12.2005 № 3164-IV Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності
Закон України від 08.07.2011 № 3677-VI Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів
Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР Про відходи
Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII Про охорону навколишнього природного середовища
Закон України від 30.06.1993 № 3348-XII Про карантин рослин
Закон України від 14.10.1998 № 180-XIV Про захист рослин
Закон України від 16.07.1999 № 997-XIV Про концесії
Закон України від 10.04.1992 № 2265-XII Про споживчу кооперацію
Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV Про державну підтримку сільського господарства України
Закон України від 16.04.1991 № 959-XII Про зовнішньоекономічну діяльність
Закон України від 18.09.2012 № 5293-VI Про аквакультуру
Закон України від 14.09.1999 № 1039-XIV Про угоди про розподіл продукції
Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI Про ціни і ціноутворення
Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР Про рекламу
Закон України від 21.09.1999 № 1076-XIV Про господарську діяльність у Збройних Силах України
Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI Про засади запобігання і протидії корупції
Закон України від 20.04.2000 № 1682-III Про природні монополії
Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII Про аудиторську діяльність
Закон України від 26.11.1993 № 3659-XII Про Антимонопольний комітет України
Закон України від 11.01.2001 № 2210-III Про захист економічної конкуренції
Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР Про захист від недобросовісної конкуренції
Закон України від 01.06.2010 № 2289-VI Про здійснення державних закупівель
Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР Про режим іноземного інвестування
Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII Про інвестиційну діяльність
Закон України від 04.07.2002 № 40-IV Про інноваційну діяльність
Закон України від 26.06.1997 № 400/97-ВР Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування
Закон України від 20.05.1999 № 687-XIV Про архітектурну діяльність
Закон України від 12.07.2001 № 2665-III Про нафту і газ
Декрет КМУ від 21.01.1993 № 7-93 Про державне мито
Декрет КМУ від 10.05.1993 № 46-93 Про стандартизацію і сертифікацію
Постанова КМУ від 05.07.2004 № 830 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна
Постанова КМУ від 22.01.1996 № 116 Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей
Постанова КМУ від 25.08.1998 № 1340 Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним
Наказ Мінфін від 17.12.2012 № 1341 Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави
Мін’юст Наказ від 11.11.2003 № 136/5 Про затвердження Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованних організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна
Мін’юст Наказ від 02.04.2012 № 512/5 Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень
Постанова КМУ від 06.04.1998 № 457 Про затвердження Статуту залізниць України
Держкомстат Наказ від 19 серпня 1997 року № 507 Щодо затвердження Державного класифікатора України “Класифікація основних фондів” (ДК 013-97)
Держкомстат Наказ від 30 грудня 1997 р. № 822 ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ДК 016-97
Лист від 26.03.2009 № 31-34010-10/23-1462/1846 Міністерства фінансів України щодо справедливої (переоціненої) вартості об’єкта основних засобів
Постанова НБУ від 25.01.2012 № 23 Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями
Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1098 Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг
Мін’юст Наказ від 15.07.1999 № 42/5 Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
Постанова НБУ від 06.07.2000 № 279 Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих  втрат за кредитними операціями банків Втрата чинності – 31.12.2012
Наказ Мін’юст від 22.02.2012 № 296/5 Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Наказ Мінфін від 07.07.2012 № 811 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита